Mensrijk in de media

Online zijn en onze privacy is een relevant thema. In de documentaire van 30 minuten komen verschillende experts aan bod, zeer de moeite waard om te kijken! Mensrijk werd voor de documentaire geinterviewd over kinderen en jongeren online en de invloed hiervan op hun ontwikkeling. Wat komen wij tegen in onze praktijk en waar liggen kansen maar ook zorgpunten?

Check voor de hele documentaire: www.yourareyourprofile.org