Voor wie

Wij geven psychologische behandeling en begeleiding aan kinderen, jongeren en hun opvoeders.


voor wie

Ontwikkeling is altijd mogelijk!

(ongeacht aandoening, handicap of diagnose)

Wij geven behandeling en begeleiding aan kinderen, jongeren en hun opvoeders.


Lees hieronder meer over de verschillende mogelijkheden.

Voor kinderen en jongeren


Die (tijdelijk) vastlopen in hun ontwikkeling;

 • Onderpresteerders
 • Hoogebegaafdheid
 • Ontwikkelingsachterstand
 • Gedragsuitdagingen
 • Concentratieproblemen
 • Sociale uitdagingen
 • Motivatie problemen
 • (Faal)angst
 • Trauma
 • Hechting

Gezinnen en opvoeders


 • Medierend opvoeden; voor ouders die de ontwikkeling van hun kinderen willen stimuleren.
 • Hechting; de band met je kind verbeteren (ABC of love, Pnina Klein)
 • Geweldloos Verzet en Verbindend Gezag (bij oudermachteloosheid of ernstige gedragsproblemen)


Bedrijven/scholen/instellingen


 • Procesgericht leren motiveren.
 • Groeimindset en dan....welke vaardigheden helpen ons groeien?
 • Omgaan met moeilijk gedrag in de klas of op de groep.
 • Buiten de (nachts)strijd blijven. Werken vanuit geweldloos verzet en verbindend gezag.


Als je het beste uit jezelf willen halen, thuis, op school of op het werk!