Voor wie

Wij geven psychologische behandeling en begeleiding aan kinderen, jongeren en hun opvoeders.


voor wie

Ontwikkeling is altijd mogelijk!


Wij geven behandeling en begeleiding aan kinderen, jongeren en hun opvoeders.


Lees hieronder meer over de verschillende mogelijkheden.

Voor kinderen en jongeren

Behandeling en begeleiding - individueel of in een groep


 • (Faal)angst
 • Sociaal-emotionele problemen
 • Trauma
 • Leerproblemen
 • Hoogebegaafdheid
 • Ontwikkelingsachterstand
 • Concentratieproblemen
 • Sociale media problematiek
 • identiteits- en gender vragen
 • Scheiding
 • Rouw- en verlies
 • Hechting
 • Gezinsondersteuning
 • Leerkrachtondersteuning

Gezinnen en opvoeders


 • Medierend opvoeden; de ontwikkeling van je kinderen leren stimuleren (Feuerstein).
 • Video-interactiebegeleiding (Floorplay)
 • Hechting; de band met je kind verbeteren (ABC of love, Pnina Klein)
 • Machteloosheid en strijd (Geweldloos Verzet en Verbindend Gezag)
 • Meer rust in jouw rol en beter contact: Mindfull Parenting
 • Je energie leren sturen waar verandering mogelijk is en het anderen leren verdragen (ACT)


Bedrijven/scholen/instellingen


 • Procesgericht leren kijken, denken en motiveren. Welke vaardigheden helpen ons groeien (Growthmindset)?
 • Persoonlijke ontwikkeling leren stimuleren (Wie ben ik, hoe los ik dingen op, waar hoor ik bij?)
 • Omgaan met complex gedrag in de klas of op de groep.
 • Buiten de (macht) strijd blijven. Werken vanuit geweldloos verzet en verbindend gezag.

 • Dansen om de verbinding met je team te versterken en je te durven leren uiten.

Als je het beste uit jezelf willen halen, thuis, op school of op het werk!