Feuersteinmethode

Werken aan een sterk en flexibel brein. Het overwinnen van (faal)angst, ongeacht je aandoening of achterstand!

Uitgangspunt is dat iedereen kan leren, zowel op cognitief als op sociaal-emotioneel gebied, ons hele leven lang.


Voor jonge kinderen 0 - 8 werken van vanuit basic:

Leren waarnemen, benoemen, contact maken, imiteren en ritme bouwen. Het leren herkennen van emoties en het bouwen van sociale vaardigheden en empathie. We werken aan de hele ontwikkeling van het kind samen met ouders.

Vanaf 8 tot 99 jaar hebben we heel veel materiaal om verder te bouwen aan een sterk brein en een procesgerichte manier van leren kijken naar je eigen ontwikkeling. Op die manier is er nooit een plafond en worden moeilijkheden een uitdaging waarvan te leren valt!

Deze optimistische manier van werken sluit aan bij onze visie, wij zien jouw potentie en denken in mogelijkheden.

De Feuersteinmethode is ontwikkeld door professor Feuerstein. Hij droeg de zorg voor weeskinderen in Israel na de Tweede Wereldoorlog. Deze kinderen kwamen moeilijk mee op school en scoorde vaak laag op het standaard intelligentieonderzoek. Volgens Feuerstein was het onlogisch dat deze kinderen stuk voor stuk moeilijk lerend waren. Zo begon zijn studie van ons brein, van intelligentie en de invloed op ons zelfbeeld en levensgeluk, want iedereen wil meedoen!

Inmiddels weten we dat ons brein nooit uitgeleerd is en verandering altijd mogelijk is.

Zijn methode en visie heeft hij samen met een groot team van wetenschappers verder ontwikkeld en wordt wereldwijd ingezet.