Feuersteinmethode

Werken aan een sterk en flexibel brein, dat doe je tijdens de Feuersteinbehandeling.

We werken aan het bouwen van verbindingen, waardoor jouw brein en dus jij als mens, met meer zelfvertrouwen in het leven komt te staan, ongeacht je aandoening of achterstand.

We gaan samen aan de slag en vooral doen. Door moeilijkheden te leren oplossen in de behandeling leer je dat ook daarbuiten.

Uitgangspunt is dat iedereen kan leren, zowel op cognitief als op sociaal-emotioneel gebied, ons hele leven lang.

Voor jonge kinderen 0 - 8 werken van vanuit basic:

Ouders/opvoeders worden actief betrokken en leren hoe zij contact kunnen maken en hoe zij hun kindje kunnen stimuleren. Observeren, aansluiten, contact maken, imiteren, beurt wisselen en ritme bouwen. Vanaf 3 jaar gaan we ook aan de slag met de basisconcepten, waarnemen en benoemen, het leren herkennen van emoties en het bouwen van sociale vaardigheden en empathie. We werken dus aan de ontwikkeling van het hele kind in samenspel met de omgeving.

Vanaf 8 tot 99 jaar hebben we heel veel materiaal om verder te bouwen aan een sterk brein en een procesgerichte manier van leren kijken naar je eigen ontwikkeling. Op die manier is er nooit een plafond en worden moeilijkheden een uitdaging waarvan te leren valt!

Deze oplossingsgerichte en positieve manier van werken sluit aan bij onze visie, iedereen verdient een plekje in de maatschappij.

De Feuersteinmethode is ontwikkeld door professor Feuerstein. Hij droeg de zorg voor weeskinderen in Israel na de Tweede Wereldoorlog. Deze kinderen kwamen moeilijk mee op school en scoorde vaak laag op het standaard intelligentieonderzoek. Volgens Feuerstein was het onlogisch dat deze kinderen stuk voor stuk moeilijk lerend waren. Zo begon zijn studie van ons brein, van intelligentie en de invloed van sociaal-emotionele factoren. Inmiddels weten we dat ons brein nooit uitgeleerd is en verandering altijd mogelijk is.

Zijn methode en visie heeft hij samen met een groot team van wetenschappers verder ontwikkeld en wordt wereldwijd ingezet.