Gezinsondersteuning

Specialistische zorg aan huis


GEZINDSONDERSTEUNING

Specialistische zorg aan huis


Onze gezinswerkers hebben kennis gemaakt met de Feuersteinmethode; het trainen van cognitieve vaardigheden aan de hand van, sport, spel en alledaagse huishoudelijke klusjes. Het versterken van (sociale) vaardigheden en het durven aangaan van uitdagingen. Ze kunnen doelen SMART definieren en helpen om structuur aan te brengen in het gezin. Structuur geeft rust en ruimte, maar we blijven flexibel. Als gezin kan je op jouw gezinswerker bouwen. We maken vaste afspraken, waarbij je weet dat je op elkaar kan rekenen.

Mensrijk traint toffe jonge mensen die de ambitie hebben om in gezinnen te werken. Doel is om ouder(s) te ondersteunen en te ontlasten en om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren.

Gezinswerkers zijn te betalen vanuit het PGB.