Leerpotentieel Onderzoek

Onderzoek jouw leerpotentieel!

LPAD (= Learning Propensity Assessment Device)

Mensrijk is gespecialiseerd in onderzoek naar het leerpotentieel.

Onze hersenen veranderen ons leven lang, ontwikkeling is altijd mogelijk!

Samen gaan we in kaart brengen hoe jij tot ontwikkeling kan komen en hoe je omgeving je hierin kan steunen.

Tijdens het onderzoek werk je intensief samen met de psycholoog. Een taak wordt pas afgerond, zodra deze is volbracht.

Zo leer je tijdens dit onderzoek al een heleboel. Het LPAD is dan ook een boost voor je zelfvertrouwen.


Tijdens het onderzoek kijken we naar:

  • Je taakaanpak
  • Cognitieve functies en strategieën
  • Efficiëntie
  • Affectief-emotionele factoren
  • Op welke manier leer jij het best?


Wij bepalen geen IQ, maar focussen ons op jouw leerproces.

Loop je vast, dan onderzoeken we samen hoe je verder kan komen.

Dat is het verschil tussen regulier psychologisch onderzoek en dynamisch onderzoek.

Leerpotentieel onderzoek kan vanaf 8 jaar. Ben je jonger, dan gebruiken we concreet spel materiaal.