Leerpotentieel Onderzoek

Onderzoek jouw leerpotentieel!

LPAD (= Learning Propensity Assessment Device)

Mensrijk is gespecialiseerd in onderzoek naar het leerpotentieel.

Onze hersenen veranderen ons leven lang, ontwikkeling is altijd mogelijk!


Tijdens het onderzoek werk je intensief samen met de psycholoog. Een taak wordt pas afgerond, zodra deze is volbracht.

Zo leer je tijdens dit onderzoek al een heleboel. Het LPAD is een boost voor je zelfvertrouwen!


Tijdens het onderzoek kijken we naar:

  • Je taakaanpak
  • Cognitieve functies en strategieën
  • Efficiëntie
  • Affectief-emotionele factoren
  • Motivatie


Leerpotentieel onderzoek kan vanaf 8 jaar. Ben je jonger, dan gebruiken we concreet spel materiaal.