Sensorische Informatieverwerkingsonderzoek

De zintuigen en het brein.

Onze zintuigen (=sensoren) geven informatie die wij nodig hebben om te kunnen functioneren in het dagelijks leven. Alle informatie uit deze zintuigen worden in de hersenen verbonden met elkaar, zodat er een juiste reactie kan worden gegeven. Dit proces wordt sensorische informatieverwerking genoemd.

Neem nou als voorbeeld het tastzintuig, die zich veelal in de huid bevindt. Daarmee kunnen wij onder andere voelen of iets warm of koud is. Denk aan het snel terugtrekken van de handen als reactie op het aanraken van een gloeiende kop thee.

Andere bekende zintuigen zijn:

zien, horen, proeven en ruiken.

Minder bekende maar net zulke belangrijke zintuigen zijn:

het evenwichtsgevoel, het houding- en bewegingsgevoel en het gevoel vanuit onze inwendige organen.

De zintuigen spelen een belangrijke rol in het waarnemen en daarmee het begrijpen van de wereld. Bij sommige mensen komt zintuiglijke informatie te zwak of te sterk binnen in de hersenen. In de praktijk zie je dan bijvoorbeeld dat sommige kinderen een sterke reactie hebben op informatie vanuit het zien. Deze kinderen zien dan alles, zelfs de kleinste details en ze raken daardoor afgeleid. Dit kan weleens verward worden met AD(H)D, terwijl het meer een probleem is in de verwerking van zintuigelijke informatie. Sensorische informatieverwerkingsproblemen en stoornissen als AD(H)D en autisme kunnen ook tegelijkertijd voorkomen. Voor de behandeling ervan is het belangrijk om na te gaan waar bepaalde symptomen vandaan komen.

Om de sensorische informatieverwerking goed in kaart te brengen, wordt er een sensorisch profiel gemaakt van het kind of volwassene, waarin te zien is binnen welke zintuigen er mogelijk sprake is van een verwerkingsprobleem, wat het invloed hiervan is op verschillende levensgebieden en welke adviezen gewenst zijn. Wij geven graag informatie en praktische adviezen aan u en uw kind, thuis en/of in de klas die gericht zijn op het zo comfortabel mogelijk maken van het dagelijks leven.

Onderzoek kan vanaf 4 jaar.